Monday, March 30, 2009

Fitnah... Propaganda paling berbahaya...

Kerana fitnah, Ali Karramallahuwajha disalahkan dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan dan berlakunya pemberontakan semasa pemerintahan Ali sehingga berlakunya perang Jamal antara dua orang kekasih rasulullah, Ali Karramallahuwajha dan Aisyah Humairah (disokong oleh Talhah dan Zubair r.a.)... Walaupun Ali menang, tetapi, perang ini membawa kepada banyak perselisihan dan perpecahan ummat islam pada masa itu...

Rentetan peristiwa tersebut, wujud pula bani Umaiyah yang menyokong Muawiyah bin Abi Sufian. Akhirnya berlaku perang Siffin antara tentera Khalifah dan Tentera Muawiyah (Gabenor Syria)... Dalam perang Siffin, dimenangi oleh tentera Ali... Akhirnya gencatan senjata dicapai melalui Majlis Tahkim. Ianya dipersetujui oleh semua orang... Tetapi, Wujud pula puak pelampau dari golongan Khawarij pimpinan Abdullah bin Saba' yang menyerang kem Ali dan Muawiyah serentak di waktu malam... Akhirnya persengketaan tercetus kembali...

Dari peristiwa Fitnah Al-Kubra (Fitnah pembunuhan Uthman), berlakulah pergolakan dan perpecahan umat islam kepada tiga golongan iaitu Syiah (Pelampau yang sokong Ali), SUnni (Penyokong Muawiyah) dan Khawarij (Mu'tazilah)... Pepecahan ini disebabkan oleh pepecahan politik, bukan pepecahan teologi (pendapat Harun Nasution).

Pepecahan ini merugikan pihak Khalifah. Akhirnya, 20 Ramadan 660 M, ALi dibunuh oleh puak Khawarij... Anaknya Hasan memangku tugas... Kurang 40 hari selepas itu beliau diracun oleh isterinya sendiri...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rentetan daripada peristiwa yang berlaku pada zaman Khalifah Ali Karramallahuwajha, kita seharusnya sedar akan kekejaman pemfitnah... AKhirnya, bahtera yang kita naiki ini tenggelam ke dasar lautan...

Peristiwa fitnah ini berlaku lagi... Sila lihat laporan ini... Nazmi difitnah.

No comments: