Wednesday, March 12, 2008

Portfolio Bangunkan Pekan Kecil...

Melaka mewujudkan portfolio baru yang lebih mantap bagi merealisasikan pembangunan materialistik negeri. Bagi meningkatkan prestasi Kerajaan Negeri Melaka, perubahan yang drastik perlu dilakukan bagi memajukan pekan-pekan kecil seperti Ayer Molek, Kuala Sungai Baru, Sungai Rambai dan sebagainya. Langkah ini dijangka dapat mengurangkan masalah ekonomi penduduk di kawasan terbabit, seterusnya meningkatkan modal insan dan mengurangkan gejala sosial di sana.

Diharap pembangunan ini relevan dan sejajar dengan Wawasan Negari Maju 2010 dan rakyatnya Mempunyai Pemikiran Kelas Pertama.

Laporan Akhbar: Utusan Malaysia

No comments: